SOTEGUIDEN

fågellokaler i Sotenäs

Fågelguiden beskriver med text, kartor och bilder ett 20-tal fågellokaler i Sotenäs kommun. Den innehåller tips om övernattning, vägbeskrivningar, båttransporter, stigar och observationsplatser. Guiden tipsar även om flora- och kultursevärdheter.

  • Fågelguiden är kopplad till Bohusläns ornitologiska förening (www.BOHOF.com).
  • Fågelguiden är utformad så att man lätt kan skriva ut hela, eller delar av den.
  • Fågelguiden innehåller listor över alla sedda och häckande  fågelarter i Sotenäs kommun..


Sotenäs FågellokalerNaturreservatet Ramsvikslandet på kommunens väst sida är känt bland ornitologer och botanister. Den stora ön ligger vid Skagerrak och dess kontakt med nordsjön erbjuder spännande, omväxlande havsfågelobservationer vid västliga vindar under en stor del av året. Det finns lättillgängliga observationsplatser på Haby, Fykan och Grosshamn. Den karga västra kusten domineras av inlandsisens slipade granitklippor, här och var genomkorsad av skrevor fyllda med sparsam låg buskvegetation. I dessa skyddade lägen rastar trötta småfåglar vår och höst. Längst in i Haby bukt finns betade strandängar med grunda gyttjiga stränder. På öns östra sida kan man vandra i lummiga randskogar med bl.a. ek. Ramsvikslandet skildes från fastlandet när Sotekanalen stod klar år 1935. Man korsar kanalen på svängbron.


Kontakt: Jan Artursson tfn. 0725-42 30 99